இருக்கும் போது அது வராது, அது வந்த பின்பு நாம் இருப்பதில்லை 29 07 2017

இருக்கும் போது அது வராது, அது வந்த பின்பு நாம் இருப்பதில்லை, நாம் இருக்கும் நிலையில் உள்ள உணர்வை அது வந்த பிறகு உணர முடியுமா? இது புரியாத, புரிந்து கொள்ள முடியாத சூட்சும்ம், அது என்ன?, அதை அறிந்தவன் ,உணர்ந்தவன் யார், ஏன் இந்த வாரத்தை, ஆடும் வரை ஆட்டம், ஆயிரத்தில் நாட்டம், கூடி வரும் கூட்டம் அது வரை வருமா?, அதற்குப் பிறகு யார் வருவார்கள் , அதற்குப் பின் என் நிலை என்ன, நான் யார் தெரியுமா ,என் நிலைமை என்ன புரியுமா, நான் யார் தெரியுமா, ஏம்பா எல்லாம் தெரிந்தவனே, எல்லாம் அறிந்தவனே, எல்லாம் உணர்ந்தவனே, எனக்கு இங்கு இருக்கும் போதே அப்படீன்ன என்ன, அதற்குப் பின்பு நான் ஒரு முடிவு உரையா, தொடர் கதையா, நான் எப்படி இருப்பேன் உருவத்தில் நாமகரனத்தில் , எந்த மொழி பேசுவேன், யார் யார் என்னிடம் கொஞ்சிக் குலாவ, எனக்கு என்று என்ன அறிமுகம், ஒன்னுமே புரியலயே

எல்லோருக்கும் ஒரு நாள் இந்நிலை, இந்த. கேள்விகள், விஜாரங்கள், இது பிதற்றல் இல்லை, இன்று நான் கேட்கிறேன், நாள மற்றவர்கள்,உடல் அசைவற்று, சலனமற்று, ஆனால் ஏதோ இந்த ரெசிடியுல் நியூட்ரான்கள், எலக்ட்ரான்களால், நாம் சுற்றி நடப்பதை கேட்போம், உணர்வோம் ஆனால் பதில் பேசமுடியாது, விவாதம் பண்ண முடியாது, சிலர் அழுவார், சிலர் சிரிப்பார, சிலர் புகழ்வார், சிலர் நையான்டி, போங்கடா போங்கள் யாரை நம்பி நான் பிறந்தேன் இப்ப போய்விட்டேன் ,இன்று நான் ,நாளை நீ ,பின் யாரோ, பின் அமானுஷ்ய அமைதி அமைதி அமைதி

கடைசி க்ஷனத்தில் என்னை நினைத்தால், என்னை உனதாக நினைத்தால் ,நீ என்னிடம், ஆனால் அப்படி நினைப்பேனா, அது்விட்டு வேறு ஏதாவது? நீ அதுவாகவே, அதுவும் தெரியலயே, சரி விடு ்நடக்கறது நடக்கட்டும் ஈஸ்வரோ ரக்‌ஷதோ.

Advertisements
Gallery | This entry was posted in SANATANA DHARMA. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s