கமலுக்கு எங்கிருந்து பணம் வருகிறது, ஆதாரத்துடன் வெளியிட்ட நபர் -அதிர்ச்சியில் கமல்

இரு தினத்திற்கு முன்னர் மதுரை கமல் தனது கட்சி பெயரையும்,கட்சி கொடியையும் அறிவித்தார்.மக்கள் நீதி மையம் என்ற பெயரில் அவர் கட்சியை தொடங்கி உள்ளது நாம் அனைவரும் அறிந்ததே. மதுரையில் கூட்டத்தின் போது பேசிய கமல் தனது கட்சிக்கான மையம் என்னும் ஆண்ட்ராய்டு ஆப்பும்,மற்றும் மையம் என்னும் கட்சி இனதளத்தை கூட வெளியிட்டார்.கமல் ஆட்சிக்கு வந்தால் … Continue reading

Gallery | Leave a comment

KAMAL HAASAN AND KEJRIWAL unite their force with christian MEDIA CENTER IN INDIA . KAMAL HAASAN PARTY registered his party website in CAYMAN ISLAND famous for black money laundering

This gallery contains 1 photo.

@narendramodi PLEASE KAMALHASAN AND KEJRIVAL untie their force with christian MEDIA CENTER IN INDIA . KAMAL HASAN PARTY wants to break india and registered his party in CAYMAN ISLAND famous for black money laundering I HAVE HERE AN IMPORTANT NEWS … Continue reading

Gallery | Leave a comment

One man· in India is eminently responsible for the surrender· of India to Islam , and to the beginning of Islamic rule· which lasted nearly 800 years· , and that is Prithviraj Chauhan .

Sounderrajan Balakrishnan , One man· in India is eminently responsible for the surrender· of India to Islam , and to the beginning of Islamic rule· which lasted nearly 800 years· , and that is Prithviraj Chauhan . The Afghan ruler· of Ghazni , known as Mohammad Ghori (who succeeded “Mahmud Ghazni” … Continue reading

Gallery | Leave a comment

A SHORT HISTORY OF INDIA—ITS HEROES AND INVADERS

This gallery contains 1 photo.

A SHORT HISTORY OF INDIA—ITS HEROES AND INVADERS   This relates the invasions , challenges , massacres , and struggles of India’s people· and heroes against the criminals who tried to destroy· India and its culture· . This is presented to preserve· the real· history· of India . Contents   ALEXANDER … Continue reading

Gallery | Leave a comment

Are Yazidi tradition· and culture· similar to those of Hindus ? thanks QUORA

Are Yazidi tradition· and culture· similar to those of Hindus ? Shweta Singh , exploring Answered Aug· 20 , 2014 Research into the origins and identity of the Yazidis has yielded some startling and unmistakable· similarity· with India’s Hindus .   there is little· doubt· that the Yazidis are a lost tribe· linked to the … Continue reading

Gallery | Leave a comment

Church Funded, Fuelled Militancy in India: Former CPI-M MP

Church Funded, Fuelled Militancy in India: Former CPI-M MP  Church Funded, Fuelled Militancy in India: Former CPI-M MP A senior CPI-M leader· and former Member of Parliament of India has said the church has been used by various· external· agencies for the pumping in of funds· for … Continue reading

Gallery | Leave a comment

Islam ensnares every moment of a Muslim’s life.

Yasmine Mohammed Islam ensnares every moment of a Muslim’s life. How you eat, how you go to the bathroom, how you put on shoes, how you have sex. Every single aspect of your life is mapped out so that there … Continue reading

Gallery | Leave a comment