இயறக்கை அருமருந்து

இயறக்கை அருமருந்து தமிழ்ச்செல்வி நிக்கோலஸ்Follow Yesterday at 12:30 · share it frndss இயற்கையான முறையில் தயாரிக்கப்பட்ட பனை மர நார் கட்டில்கள் கிடைக்கும் இடம் .. மொத்தமாகவும் சில்லறையாகவும் கிடைக்கும் முழுமையான விவரங்களுக்கு Pravin Enterprises , உடன்குடி நார் கட்டில், குடிசை தொழில், ph.no : 9786548480 1) பனம் மரம் … Continue reading

Gallery | Leave a comment

THESE LEAVES CAN EXTREMELY 100% STOP YOUR HAIR LOSS AND MAKE IT GROW LIKE CRAZY!! MUST READ

skumar | September 28, 2016 Guava leaves are worthy of so much attention since they offer an abundance of health benefits. They are high in vitamins A and C, potassium, healthy fiber and lycopene. In this article we give you some … Continue reading

Gallery | Leave a comment

Farmers in India’s poorest region are recording record rice yields by growing organically, debunking once and for all the myth that GMOs are necessary to feed the world’s growing population.

This gallery contains 1 photo.

Read More: http://www.trueactivist.com/indias-organic-rice-revolution-proves-gmos-are-unnecessary/nk,; In a world with an ever-increasing human population, increased food production is of obvious concern. With the world population projected to reach 9.6 billion by 2050, many people, especially those with connections to biotechnology and agrochemical companies, … Continue reading

Gallery | Leave a comment

Father stares at the severed hand and foot of his five-year-old, severed as a punishment for failing to make the daily rubber quota, Belgian Congo, 1904

This gallery contains 3 photos.

A Congolese man looking at the severed hand and foot of his five-year-old daughter who was killed, and allegedly cannibalized, by the members of Anglo-Belgian India Rubber Company militia. The photograph is by Alice Seeley Harris, the man’s name is … Continue reading

Gallery | Leave a comment

The flora of Palani hills, and the threats they face from human onslaught

The flora of Palani hills, and the threats they face from human onslaught The old saying ‘The health of the hills is the wealth of the plains’ is more true today than ever before. Monday, September 26, 2016 – 13:04 … Continue reading

Gallery | Leave a comment

Short answers to four questions on quora

What are the draw-backs of Hinduism apart from idol-worship? Why do you write “apart from idol worship”? Too much Christian brainwashing that idols are just stone? Hindus consider the whole univers… Source: Short answers to four questions on quora

Gallery | Leave a comment

Short answers to four questions on quora

MARIA WIRTH

What are the draw-backs of Hinduism apart from idol-worship?

Why do you write “apart from idol worship”? Too much Christian brainwashing that idols are just stone? Hindus consider the whole universe alive, as ultimately Brahman. Nothing wrong in taking the help of a ‘form’, a murthi, to feel closer to the Divine by worshipping it.

Coming to the original question: there are no drawbacks in Hindu Dharma, since it is a genuine, outer and inner enquiry into what is true about us and the universe and helpful for a fulfilling life.  The truth is non-negotiable, but rules for society are flexible. In the last chapter of Manu Smriti for example, it is mentioned that the rules can be changed by a group of either three or even one knowledgeable Brahmins according to the times. (Manu Smriti XII. 112/113)

However, since in the last 2000 years dogmatic religions appeared on the…

View original post 787 more words

Posted in SANATANA DHARMA | Leave a comment